Ett domännamns värde


Internetstiftelsen skriver att ett inarbetat domännamn fyller samma funktion som ett inarbetat varumärke. De hänvisar även till en artikel i Nationalencyklopedin där domännamn beskrivs enligt följande:

“Domännamn infördes främst för att skapa en enklare teknisk möjlighet att beskriva adressen till en dator, men med tiden har de fått en innebörd som kännetecken, inte helt olik den som varumärken har. I denna roll tillskrivs ofta domännamn betydande värden.”

Domännamn som till en början ansågs vara helt meningslösa kan idag vara värda enorma summor. Internetstiftelsen skriver även att:

“Många domännamn är attraktiva och kan inte sägas ha en given ägare. Alltså uppstår en marknad där det ibland kan uppstå stora köpeskillingar för att få tag i ett specifikt domännamn.”

Som exempel tar Internetstiftelsen upp när Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades, men domännamnet msb.se redan var registrerat sedan över 10 år. Eftersom att nå ut med information till allmänheten är en av huvuduppgifterna för den nya myndigheten, så var det av extra stor vikt att adressen till myndighetens hemsida också var kort. Det var dessutom viktigt att den inte var för krånglig att uttala och lätt för allmänheten att komma ihåg. Därför dög inte msbmyndigheten.se och myndigheten betalade således 950 000 SEK till företaget som redan ägde domännamnet msb.se. Detta för att dels få ta över ägarskap av domännamnet och dels för att täcka de kostnader som uppstod för företaget som tidigare ägde msb.se att byta ut sitt inarbetade unika digitala kännetecken.

Den dyraste .SE-domänen som någonsin sålts, och där information om försäljningen är publik, är tv.se som såldes för 2 180 500 SEK till Schibsted i en auktion hos Tradera. Priset blev extra högt eftersom Schibsted driver en mycket populär digital tv-tablå med adressen tv.nu. Då de inte kan hävda ensamrätt till det generiska ordet ”tv” (eftersom det i juridisk mening inte går att varumärkesskydda) så hade de extra starka incitament att även äga tv.se för att nå ut till en större andel av den tilltänkta målgruppen samt hindra potentiella konkurrenter från att ta marknadsandelar från dem.

Domänen tv.se för 2 180 500 SEK var en av 349 stycken .SE-domäner som Internetstiftelsen sålde genom auktioner på Tradera under hösten/vintern 2014-2015. Totalt inbringade de 349 domänerna ca 11 000 000 SEK till Internetstiftelsen och genomsnittspriset per domännamn blev 31 818 SEK. Under sommaren 2015 hölls ytterligare en omgång auktioner på Tradera, denna gång av 18 stycken korta .SE-domäner (1-2 tecken utöver ändelsen .SE) och genomsnittspriset per domännamn blev då 74 733 SEK.

Läs mer om tidigare svenska försäljningar av domännamn.