Om företaget


NoName.se hjälper dig hitta ett nytt namn under toppdomänen .SE

 

Företaget bakom NoName.se grundades år 2000 av Henrik och företaget hette ursprungligen Lexolar. Under de första 3 åren (2000-2003) bestod verksamheten av mindre datakonsultuppdrag och under de följande 3 åren därefter (2003-2006) av återförsäljning av över 7700 domännamn under toppdomänen .SE som ombud till dåvarande NIC-SE (II-Stiftelsen).

 

Som ombud till dåvarande NIC-SE (II-Stiftelsen) var det inte tillåtet att registrera fler än ett mindre antal domännamn under toppdomänen .SE på ombudet själv. Detta för att förhindra att ombuden missbrukade sin ställning – dels tekniskt genom direkttillgång till registreringssystem och ekonomiskt genom lägre pris (återförsäljarpriser).

 

När ett nytt ombudsavtal och EPP-baserat registreringssystem för .SE-domäner introducerades av dåvarande NIC-SE (II-Stiftelsen) för ombuden i december 2006 så valde Lexolar att inte teckna det nya ombudsavtalet och lade därför ned verksamheten som ombud. Detta eftersom kostnaderna för att anpassa interna system ansågs vara för stora i relation till de potentiella fortsätta intäkterna från enbart fortsatt återförsäljning av nyregistrering av domännamn.

 

Det stora intresset för domännamn hos ägaren till Lexolar, Henrik, fanns däremot kvar och eftersom Lexolar nu inte längre var ett ombud, så kunde företaget börja registrera högkvalitativa generiska s.k. premium-domännamn under toppdomänen .SE på sig själv som kund till de andra företag (och tidigare konkurrenter) som valde att kvarstå som ombud. Detta med ambitionen att vidareutveckla nya innovativa och spännande tjänster på domännamnen som registrerades.

 

Vid tidpunkten för detta (2007) var det fortfarande möjligt för vem som helst att registrera populära generiska, enkla och korta ord som domännamn under toppdomänen .SE – s.k. premium-domäner. Det fanns i början på 2007 knappt 600 000 registrerade .SE-domäner jämfört med närmare 1 400 000 i början av 2016.

 

Henrik fokuserade dock samtidigt på en karriär som anställd inom IT-branschen så den egna verksamheten blev lidande, åren gick och till slut insåg Henrik att företaget har fler högkvalitativa generiska s.k. premium-domäner att utveckla innovativa och spännande tjänster på än det finns tid tillgänglig för att göra det på.

 

Henrik insåg att det var dags att aktivt försöka sälja en del av företagets domänportfölj, men tyckte inte att företagsnamnet Lexolar kändes rätt längre. Namnet beskrev inte den nuvarande verksamheten och ett försök att byta namn hos Bolagsverket accepterades inte heller eftersom det då föreslagna nya namnet ansågs för generiskt och allmänt av Bolagsverket.

 

“Äsch, vem bryr sig om vad företaget heter hos Bolagsverket om det är ett generiskt och allmänt namn” tänkte Henrik för det är ju domännamnet som marknadsförs ut mot kund som är det viktiga och som är det namn som kunden kommer att ha en relation till. Det ska vara lätt att komma ihåg, självbeskrivande, enkelt och inte heller för långt. Så Henrik förlikade sig med att den nya inriktningen på verksamheten inte hade något namn…

 

…och plötsligt insåg plötsligt Henrik att han inte behövde leta efter ett nytt namn för i domänportföljen fanns ju redan domänen NoName.se.

 

Det fanns inget namn (no name) på den nya inriktningen på verksamheten samtidigt som antalet (no = number of) namn i verksamheten var lite för stort för dess eget bästa.

 

Målgruppen för den nya inriktningen på verksamheten är ju dessutom andra företag utan namn (no name) och som söker efter ett nytt. Ett nytt namn som passar dessa företag lika bra som NoName.se gör för Lexolars nya inriktning.

 

NoName.se – när du letar efter ett nytt namn!

 

P.S. Företaget bakom NoName.se heter fortfarande formellt sett Lexolar, är momsregistrerat och innehar F-skatt. Alla våra egna domäners försäljningspriser är exkl moms. D.S.